Lindes Garage - Classic Auto Restore

Kurser i svetsning och plåtformning

Motorns basala behov vid start

För att en motor ska starta så krävs bränsleblandning med luft, d.v.s. syre och en tändgnista i rätt ögonblick.

Gnista - som man kan kolla upp genom att dra runt motorn med tändstiften demonterade. De ska vara jordade mot en yta t.ex. på motorblock eller genom annat sätt förbindas mot bilens chassi.

Rätt tidpunkt - kan vara klurigt att kontrollera men kan göras med stroboskoplampa mot svänghjul då motorn dras runt på startmotor. I regel är tidpunkten rätt på ett elektroniskt tändsystem förutom på de riktigt tidiga systemen som har givare i rotor/fördelarhus. På senare system finns i princip inga mekaniska justeringar för detta och en gnista kan förutsättas vara vid rätt tidpunkt om gnista finns. Tändkablar och tändmoduler kan dock vara kopplade till fel tändstift och cylinder om någon kopplat om frikostigt bland kablar och moduler.

Om gnista saknas så går felsökningen vidare på att reda ut förutsättningarna för tändsystemet, t.ex. pulsgivare, drivspänning till tändmodul, jordning till tändmodul, möjliga avbrott i tändkablar och fel i tändspole.

Bränsle i rätt mängd, kräver bränsletryck fram till injektorerna. När tändningen slås på så startar i regel bränslepumpen ett kort ögonblick för att bygga upp trycket. När trycket har nåts eller efter tid på ca 2 sekunder, slås bensinpumpen av vilket är en säkerhetsfunktion. Detta garanterar nödvändigtvis inte att rätt mängd sprutar in vid varje tillfälle då injektorn öppnar men är ett gott tecken.

Om man nu har gnista, d.v.s. tändningen verkar fungera och synlig gnista finns på respektive tändstift och man samtidig vet att bränsletryck finns då är frågan: Öppnar verkligen injektorerna och kommer det då in något bränsle till förbränningsrummet?


Lindes Garage - för dig som vill meka och renovera